:: درباره ما

1506 بازدید
۱۳۹۶/۰۹/۲۸

آموزشگاه هنرهای تجسمی قلم های آبی در سال هزار وسیصدوهشتادوپنج ( ۱۳۸۵ ) شمسی مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را دریافت نمود، و کار خود را در حوزه هنرهای تجسمی وهنرهای سنتی وهم چنین در حوزه صنایع دستی با مدیریت سرکار خانم آزاده آبی واساتید مجرب وبرتر دانشگاهی آغاز نموده است. ودر حال حاضر ۲۰ مدرس و۵ پرسنل مشغول به خدمات رساندن به هنوطنان گرامی هستند.